Calitate datorată pasiunii

Când responsabilitatea are istorie

Ceea ce a început în anul 1948 odată cu înfiinţarea întreprinderii de către Hans Richter, astăzi este o adevărată poveste de succes.

Calitate şi inovaţie

Baza succesului este o filozofie, care este dominată de la început de personalităţi puternice în materie de antreprenoriat.

Până în ziua de azi sunt şi-au păstrat valabilitatea liniile directoare ale lui Hans Richter, fondatorul întreprinderii. Peste toate stă un angajament fără compromisuri în ceea ce priveşte calitatea. Strâns legat de acesta este aspiraţia permanentă spre perfecţiune.

Noi ştim care sunt aşteptările în ceea ce ne priveşte: Produse cu cel mai înalt grad de siguranţă, cea mai bună compatibilitate şi utilizare simplă. La acestea lucrăm în fiecare zi. Nu ne mulţumim cu ceea ce am atins, dorim să îmbunătăţim mereu chiar şi ceea ce este bun.

Calitate »Made in Germany«

Tehnica şi oamenii

Cu cele mai moderne instalaţii de producţie, procedee inovative şi un laborator dotat conform celui mai înalt standard al tehnicii, calitatea produselor noastre este menţinută la un nivel înalt, constant.

Foarte important este şi angajamentul colaboratorilor noştri. Menţinem dintotdeauna un climat deschis, familiar. Astfel creăm o atmosferă care oferă fiecărui individ în parte posibilitatea de a se dezvolta pe plan profesional şi personal. Cea mai importantă premisă, pentru ca aceştia să dea zi de zi tot ce au mai bun.

Punem un accent deosebit pe durabilitatea produselor noastre, pentru a ne îndeplini responsabilităţile ecologice şi sociale. Respectarea celor mai severe directive şi legi germane în ceea ce priveşte protecţia mediului este pentru noi de la sine înţeleasă. În plus ne implicăm în nenumărate proiecte pentru a reduce consumul resurselor sau cel puţin pentru a o face pe cale sustenabilă.

Succesul mărcii Ritex ne dă dreptate. Vom menţine aceste principii şi în viitor şi vom întreprinde tot ce se poate pentru a justifica încrederea pe care ne-o acordă în fiecare zi atât consumatorii cât şi partenerii de afaceri.